COOKIE_INFO_HEADER

COOKIE_INFO_OK Usamos cookies propias e de terceiros para realizar análises de uso e medición do noso sitio web para mellorar os nosos servizos. Se continúas navegando, consideraremos que acepta o seu uso. Podes cambiar a configuración ou obter máis información aquí: Política de Cookies

Información xeral sobre o aviso legal do Partido Comunista de España

Información xeral sobre o aviso legal do Partido Comunista de España.

O titular deste sitio web e de todos os servizos incluídos no mesmo é o Partido Comunista de España, cuxos estatutos fixan o seu domicilio na rúa Olimpo, nº 35 (28043) de Madrid e a súa dirección oficial de correo electrónico (info@pce.es)

O PCE atópase inscrito no Rexistro de Partidos Políticos, con data 9 de abril de 1977, no Folio 156, Tomo 1 do Libro de inscricións e con domicilio en Rúa Olimpo, n º 35, 28043, Madrid, España.

As webs (www.pce.es e www.vuelveelpce.info), servizos on- line e canles en redes sociais do PCE (en diante, “os sites”) así como os seus desenvolvementos aplicativos proporcionan o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, "os contidos") na internet pertencentes ao PCE, aos que as persoas usuarias poden ter acceso. As persoas usuarias asumen a responsabilidade do uso dos sites do PCE. Dita responsabilidade esténdese ao envío de información a través de formularios habilitados nos sites (ou por calquera outro medio dispoñible neles) que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. No devandito envío de información as persoas usuarias serán responsables de achegar información veraz e lícita e de prestar o consentimento explícito e inequívoco para o tratamento dos seus datos persoais conforme ao exposto na política de privacidade.

As persoas usuarias comprométense a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que o PCE ofrece a través dos seus sites e entre outros se obriga a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, homófobo, pornográfico-ilegal, de apología do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos, ou calquera outra forma de discriminación non permitidas pola nosa lexislación; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos do PCE, dos seus provedores ou de terceiras persoas; (iv) introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (v) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutras persoas usuarias e/ou modificar ou manipular as súas mensaxes.

Todos os elementos que forman os sites, así como a estrutura, deseños e código fonte da mesma, e os elementos contidos nela (a título enunciativo, documentos, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso), son titularidade do PCE e están protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial. Todos os dereitos están reservados salvo que se estipule o contrario.

As persoas usuarias dos sites unicamente poderán realizar un uso privado e persoal dos contidos deste. As persoas usuarias comprométense a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de PCE. Poderá visualizar os elementos do site e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico.

Está absolutamente prohibido, o uso do sitio web ou dalgún dos seus elementos con fins comerciais ou ilícitos, así como modificar os contidos, suplantarlos ou redifundirlos alterando o contido inicial. O PCE non asumirá ningunha responsabilidade derivada do uso por terceiros do contido do sitio web e poderá exercitar todas as accións civís ou penais que lle correspondan en caso de infracción destes dereitos por parte do usuario. O titular da web reparará e comunicará aos interesados calquera incidente que puidese afectar á seguridade na navegación en tempo pertinente para limitar a posible exposición das persoas que acceda á nosa web.

O titular da web ten establecidos procedementos razoablemente adecuados a fin de poder responder efectivamente a calquera problema de seguridade que poida darse na nosa web. Se vostede detecta algún fallo de seguridade ou cre que a navegación poida estar en risco, rogámoslle que nolo comunique na dirección de correo dpd@pce.es